Certyfikat QAFP

certyfikat

QAFP (Quality Assurance for Food Products) - System Gwarantowanej Jakości Żywności – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 roku został uznany za krajowy system jakości żywności.
System QAFP jest skierowany do hodowców, przetwórców i dystrybutorów produktów mięsnych (wieprzowych i drobiowych). Certyfikat QAFP potwierdza, że wyroby charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Hodowcy są zobowiązani do utrzymywania wysokich standardów hodowli i opieki weterynaryjnej w celu zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków życia. System QAFP określa odpowiedzialność wszystkich uczestników łańcucha dostaw za zapewnienie jakości i bezpiecznych warunków produkcji w celu zwiększenia zaufania konsumentów na rynkach całej Unii Europejskiej. Oznaczenie produktu znakiem QAFP świadczy o zachowaniu standardów jakości na każdym etapie produkcji.
Korzyści płynące z certyfikacji QAFP:
- zwiększenie wiarygodności hodowców, producentów i dystrybutorów na rynku konsumenckim,
- zwiększenie świadomości konsumentów w kontekście wypracowania zwyczajów zakupowych sprawdzonych produktów,
- dbałość o jakość produktów, kompleksowe podejście do jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego,
- troska o środowisko i dobrostan zwierząt.
System QAFP ma charakter multiproduktowy. Oznacza to, że w zeszytach branżowych dedykowanych poszczególnym sektorom branży mięsnej znajdują się wymagania produkcyjne i jakościowe dla każdego z etapów produkcji.
System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) „Wędliny” - obejmuje ściśle zdefiniowane wędliny z podziałem na grupy w zależności od stopnia rozdrobnienia i rodzaju mięsa, szczegółową charakterystykę surowca i przebiegu procesu produkcyjnego oraz parametry fizyko-chemiczne wyrobu gotowego. Wymienione cechy systemu gwarantują obecność na rynku wędlin o powtarzalnej wysokiej jakości.
Jakość wędlin wytworzonych w ramach systemu QAFP wynika z obowiązków jakie spełnia producent w procesie przygotowania surowca i produkcji, i jest właściwa dla poszczególnych kategorii wędlin wieprzowo-wołowych i drobiowych.
Czym charakteryzuje się System QAFP?
- obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji „od pola do stołu”,
- buduje wiarygodność uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta,
- jest otwarty na nowych partnerów – każdy, kto spełni określone normy, może do niego przystąpić,
- jest certyfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
- normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta,
- obejmuje procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP.